Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

Hoạt động công đoàn

CHO ĐI LÀ CÒN MÃI....!

20-08-2020 11:25:03 AM - 140
✳️ Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, về việc “toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ Nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn”.