Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hoạt động công đoàn

Công đoàn quận Bình Thạnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

02-06-2021 02:54:25 PM - 932

Sáng ngày 27/5/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bình Thạnh Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021 và giai đoạn 2016-2021; tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2020-2021.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Thái Thị Hồng Đào - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, đồng chí Nguyễn Minh Nhơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, đồng chí Cao Hồng Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Quận cùng đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng, Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Trong đó, tổ chức Công đoàn đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt theo chuyên đề hằng năm; gắn chặt việc rèn luyện phong cách, đạo đức, lối sống với việc thực hiện nhiệm vụ gắn với 6 tiêu chí “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm” chuẩn mực đạo đức của cán bộ Công đoàn.

Công đoàn quận Bình Thạnh đã linh hoạt lồng ghép nội dung học tập và gắn với thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức Công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

LĐLĐ quận Bình Thạnh tuyên dương 28 tập thể có thành tích xuất sắc, 36 gương tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong giai đoạn 2016-2021; khen thưởng cho 156 gương điển hình học tập Bác và 152 gương “Người tốt, việc tốt” năm 2020-2021 theo hình thức phân bổ theo đợt và bố trí lệch giờ, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Ngọc Thiện.

 

 

Đ/c Nguyễn Minh Nhơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy trao biểu trưng tuyên dương gương tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

 

 

Đ/c Thái Thị Hồng Đào, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy Bình Thạnh trao giấy khen cho các gương “Người tốt việc tốt” năm 2020-2021.

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP