NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

Hoạt động công đoàn

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2018

27-09-2018 09:19:15 AM - 654

Sáng ngày 15/8/2018, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho hơn 280 cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Tại buổi lễ khai giảng lớp học đồng chí Lương Nguyễn Quốc Hải – QUV – Phó Ban dân vận Quận ủy phát biểu khai giảng và có ý kiến chỉ đạo lớp học đề nghị các học viên cần nghiêm túc tham dự đầy đủ và xuyên suốt, nghiên cứu các chuyên đề vận dụng các tổ chức hoạt động công đoàn trong đơn vị đạt hiệu quả cao.

Đ/c Lương Nguyễn Quốc Hải – QUV – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu khai giảng lớp học

Lớp học được tổ chức trong 03 ngày với 07 chuyên đề gồm 02 phần:

- Phần 1: Trang bị lý luận chính trị Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành đồng cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại.

- Phần 2:  Các kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở gồm: công tác tổ chức; chính sách - pháp luật; tuyên giáo - nữ công và công tác tài chính - ủy ban kiểm tra công đoàn.

Thông qua lớp học giúp cán bộ công đoàn nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn thể trước yêu cầu đổi mới; đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, trang bị các kỹ năng nghiệp vụ mới và trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị…

Đ/c Phạm Văn Hoa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

Báo cáo chức năng, nhiệm của CĐCS và BCH công đoàn

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP