NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.
Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Hoạt động công đoàn

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

24-09-2018 04:15:48 PM - 340

Chiều ngày 22/6, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Bình Thạnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Thạnh tổ chức lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 3 (S.3) dành cho đoàn viên Công đoàn năm 2018.

Tới dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Nga – Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Vũ Nam Trung – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Cao Hồng Hà – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh.

Tham dự Lớp bồi dưỡng có gần 60 học viên là đoàn viên công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị thêm kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản; đồng thời, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP