NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Hoạt động công đoàn

Tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

24-09-2018 03:21:21 PM - 347

      Ngày 22/6/2018, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở trong các đơn vị mới thành lập. Có hơn 70 cán bộ Công đoàn cơ sở là Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự hội nghị và chủ trì báo cáo lớp tập huấn Đ/c Phạm Văn Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận và Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Thanh – UVTV LĐLĐ quận

Tại hội nghị tập huấn báo cáo viên trang bị cho công đoàn cơ sở các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác công đoàn gồm 2 phần:

- Phần 1: Các chức năng, nhiệm của CĐCS và BCH công đoàn; chuyên đề công tác tổ chức, chính sách pháp luật và tổ chức các phong trào tại CĐCS

- Phần 2: Công tác tài chính và kiểm tra công đoàn.

Thông qua hội nghị tập huấn, Liên đoàn Lao động quận trang bị các kỹ năng nghiệp vụ mới và trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị...

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP