NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018
Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

Hoạt động công đoàn

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

16-10-2018 10:01:30 AM - 305

Nhằm bồi dưỡng những quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh, những vấn đề về chiến lược kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Quán triệt nội dung, yêu cầu về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, những kiến thức quốc phòng và an ninh làm cơ sở vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện ở địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc. Liên đoàn Lao động Quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Bình Thạnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho đối tượng là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ban Giám đốc, Quản lý các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Qua khóa học, các học viên đã nắm chắc những khái niệm, đặc điểm về quốc phòng, quân sự ở địa phương, hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới, từ đó vận dụng phù hợp các nguyên tắc, biện pháp vào quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân tại đơn vị. 

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP