Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Hoạt động công đoàn

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

20-08-2020 01:25:56 PM - 869

Đại hội đã thống nhất thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm trước nhân dân của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống tốt cho người dân, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”.

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP