Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI
TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

Hoạt động công đoàn

TOẠ ĐÀM "PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2020. TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VI

20-08-2020 10:49:24 AM - 1312
Thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn và công chức, viên chức, công nhân, lao động. Sáng ngày 17/01/2020, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh tổ chức chương trình toạ đàm “Phát huy vai trò của đảng viên trong việc thực hiện chủ đề năm 2020 về nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”; tuyên dương đoàn viên công đoàn xuất sắc được kết nạp Đảng năm 2019 và trao danh sách đoàn viên Công đoàn ưu tú sang Đảng xem xét và kết nạp. Đến dự có đ/c Phạm Thị Ngọc Hạnh-Phó trưởng Ban tuyên giáo LĐLĐ Tp, đ/c Lương Nguyễn Quốc Hải-QUV-Phó trưởng Ban tổ chức Quận uỷ, đ/c Cao Hồng Hà-QUV-Chủ tịch LĐLĐ quận cùng sự tham dự đông đủ của UVBCH CĐCS và 98 gương Đoàn viên Công đoàn xuất sắc được kết nạp Đảng năm 2019.

          
          <div id=

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP