Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"
TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

Hoạt động công đoàn

TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ"

12-03-2023 08:33:04 AM - 380

QUẬN BÌNH THẠNH TUYÊN DƯƠNG 305 NỮ CNVC-LĐ TIÊU BIỂU

TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “GIỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ”

 

         

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP