Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

Học tập theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

22-12-2022 08:23:21 AM   -    127 _luotxem
Bác Hồ với tổ chức Công đoàn Việt Nam

Bác Hồ với tổ chức Công đoàn Việt Nam

22-12-2022 08:07:23 AM   -    205 _luotxem
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

22-12-2022 08:00:30 AM   -    129 _luotxem
Lời Bác dạy ngày này năm xưa

Lời Bác dạy ngày này năm xưa

25-04-2021 01:55:43 PM   -    403 _luotxem
PHONE
SMS
MAP