Search

An ninh mạng

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (đợt 1 năm 2017)

TẬP HUẤN KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT

 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thực hiện chương trình công tác chính sách – pháp luật năm 2017 về nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, vào  ngày 16 tháng 3 năm 2017, LĐLĐ Quận đã tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp. Đợt tập huấn có 152 người tham dự.

Đ/c Phạm Văn Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ/Q tập huấn cho các đơn vị

 

Thông qua các buổi tập huấn, Ban Chấp hành CĐCS đã được hướng dẫn về quy trình, các kỹ năng thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho người lao động và được giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện thương lượng, ký kết với chủ doanh nghiệp. Qua đó, chăm lo tốt hơn cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

:

Quảng cáo

 
 
 

bơm chân không

căn hộ quận 4