Search

An ninh mạng

Tập huấn "Kỹ năng đối thoại tại doanh nghiệp"

TẬP HUẤN “KỸ NĂNG ĐỐI THOẠI TẠI DOANH NGHIỆP”

Thực hiện chương trình công tác chính sách – pháp luật năm 2017 về nâng cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Sáng ngày 8/6/2017, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bình Thạnh tổ chức lớp "Kỹ năng đối thoại tại doanh nghiệp’’ với 120 cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở tại các doanh n ghiệp có đông lao động tham gia.

Đ/c Nguyễn Phi Hổ - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ/TP - Báo cáo viên lớp tập huấn

Tham gia lớp học, cán bộ CĐ được hướng dẫn cụ thể về quy trình, nội dung tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Trong đó, báo cáo viên lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phải làm tốt công tác khảo sát, tập hợp ý kiến của người lao động để chọn ra những nội dung được đông đảo ý kiến người lao động quan tâm để đối thoại. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên khuyến khích người lao động góp ý, đề xuất những giải pháp để tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn lao động.

Việc tổ chức đối thoại thường xuyên là giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa tranh chấp lao động và nâng cao tính dân chủ tại doanh nghiệp qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bảo đảm lợi ích cho tất cả các bên trong quan hệ lao động./.

 
:

Quảng cáo

 
 
 

bơm chân không

căn hộ quận 4