Nhiệt liệu chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII
Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Tin Tức

Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

01-10-2018 09:19:57 AM - 243

Với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu ra 161 Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

 Danh sách 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

(nguồn: laodong.vn)

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP