Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021).

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 92 năm thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/2021)
PHONE
SMS
MAP