CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

DANH SÁCH NHÂN VIÊN
DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Tổ chức tài chính vi mô cep

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

11-09-2018 10:37:11 AM - 230

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

TÍN DỤNG PHỤ TRÁCH THEO ĐỊA BÀN

 

 Đơn vị

Họ và tên Tín dụng phụ trách

Điện thọai

Phường 01 Q.Bình Thạnh

Ngô Thị Dung

0933143934

Phường 02 Q.Bình Thạnh

Đặng Phong

0908851993

Phường 03 Q.Bình Thạnh

Lường Thị Oanh

0911949933

Phường 05 Q. Bình Thạnh

Đòan Minh Thảo

0909533337

Phường 06 Q.Bình Thạnh

Nguyễn Duy Khánh

0902870433

Phường 07 Q.Bình Thạnh

Trần Thị Thanh Thảo

0912053835

Phường 11 Q.Bình Thạnh

Nguyễn Thiện Hải

0909841140

Phường 12 Q.Bình Thạnh

Dương Duy Thảo

0907631783

Phường 13 Q.Bình Thạnh

Dương Duy Thảo

0907631783

Phường 14 Q.Bình thạnh

Nguyễn Thụy Mai Trang

0902877233

Phường 15 Q.Bình thạnh

Đặng Phong

0908851993

Phường 17 Q.Bình Thạnh

Trần Thị Thanh Thảo

0912053835

Phường 19 Q.Bình Thạnh

Lâm Thị Vân

0909224945

Phường 21 Q.Bình Thạnh

Trần Văn Tín

0902369489

Phường 22 Q.Bình Thạnh

Cao thị Phương Thy

0903633553

Phường 24 Q.Bình Thạnh

Ngô Thị Dung

0933143934

Phường 25 Q.Bình Thạnh

Trần Thị Thanh Thảo

0912053835

Phường 26 Q.Bình Thạnh

Trần Minh Hiệu

0902950368

Phường 27 Q.Bình Thạnh

Nguyễn Duy Khánh

0902870433

Phường 28 Q.Bình Thạnh

Ngô Thị Dung

0933143934

Phường 01 Q.Phú Nhuận

Cao thị Phương Thy

0903633553

Phường 05 Q.Phú Nhuận

Cao thị Phương Thy

0903633553

Phường 07 Q.Phú Nhuận

Trần Văn Tín

0902369489

Phường 09 Q.Phú Nhuận

Lường Thị Oanh

0911949933

Phường 13 Q.Phú Nhuận

Lường Thị Oanh

0911949933

Phường 14 Q.Phú Nhuận

Lường Thị Oanh

0911949933

Phường 17 Q.Phú Nhuận

Trần Văn Tín

0902369489

P. Hiệp Bình Chánh, Thủ đức

Lâm Thị Vân

0909224945

P.Hiệp Bình Phước, Thủ đức (Khu Phố  chẵn)

Nguyễn Thị Huyền Trang

01634375178

P.Hiệp Bình Phước, Thủ đức (Khu phố lẻ)

Đoàn Minh Thảo

0909533337

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP