Nhiệt liệu chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG

Tổ chức tài chính vi mô cep

GIỚI THIỆU CHUNG

11-09-2018 10:31:37 AM - 105

GIỚI THIỆU CHUNG

I. CHI NHÁNH

-  Thành lập ngày 25/12/2006 theo quyết định số 315/QĐ/CEP của Giám Đốc QUỸ TRỢ VỐN CEP.

-  Địa chỉ: 290 Nơ Trang Long, P12, Quận Bình Thạnh.

-  Điện thoại: (028)35.166.594

II. NHÂN SỰ

-  Tổng số 18 nhân viên bao gồm:

+ Giám đốc chi nhánh: Ông BÙI VĂN HIỆP  

+ Trưởng phòng Kế toán : Bà Bùi Thị Bích Thủy

+ Trưởng phòng Tín dụng: Bà Cổ Thị Hòang Trân

+ 1 Thủ quỹ

+ 14 Nhân viên tín dụng.

III. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

-  Số lượng phường đã triển khai:

+ 20/20 phường thuộc quận Bình Thạnh.

+ 6/20 phường thuộc quận Phú Nhuận.

+ 2 phường trên địa bànThủ đức(P.Hiệp Bình phước và P.Hiệp Bình chánh)

-   Dư nợ: 130.575.826.183 đồng (tính đến 31/07/2018)

-   Số dư tiết kiệm: 51.317.451.046 đồng

-   Số thành viên đang vay: 11.095 khách hàng:

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP