CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU CHUNG

Tổ chức tài chính vi mô cep

GIỚI THIỆU CHUNG

11-09-2018 10:31:37 AM - 166

GIỚI THIỆU CHUNG

I. CHI NHÁNH

-  Thành lập ngày 25/12/2006 theo quyết định số 315/QĐ/CEP của Giám Đốc QUỸ TRỢ VỐN CEP.

-  Địa chỉ: 290 Nơ Trang Long, P12, Quận Bình Thạnh.

-  Điện thoại: (028)35.166.594

II. NHÂN SỰ

-  Tổng số 18 nhân viên bao gồm:

+ Giám đốc chi nhánh: Ông BÙI VĂN HIỆP  

+ Trưởng phòng Kế toán : Bà Bùi Thị Bích Thủy

+ Trưởng phòng Tín dụng: Bà Cổ Thị Hòang Trân

+ 1 Thủ quỹ

+ 14 Nhân viên tín dụng.

III. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

-  Số lượng phường đã triển khai:

+ 20/20 phường thuộc quận Bình Thạnh.

+ 6/20 phường thuộc quận Phú Nhuận.

+ 2 phường trên địa bànThủ đức(P.Hiệp Bình phước và P.Hiệp Bình chánh)

-   Dư nợ: 130.575.826.183 đồng (tính đến 31/07/2018)

-   Số dư tiết kiệm: 51.317.451.046 đồng

-   Số thành viên đang vay: 11.095 khách hàng:

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP