CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP
QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

Tổ chức tài chính vi mô cep

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

11-09-2018 10:34:13 AM - 1324

QUI TRÌNH VAY VỐN CEP

 LOẠI HÌNH:CÔNG NHÂN VIÊN

I. QUI TRÌNH VAY VỐN:

1. Chi nhánh CEP Bình Thạnh làm việc cùng BCH Công đoàn tại đơn vị nhằm giới thiệu sản phẩm cho vay của Tổ chức Tài chính vi mô  CEP.

2. BCH Công đoàn  báo cáo lại và xin ý kiến chỉ đạo với lãnh đạo đơn vị và được lãnh đạo đồng ý cho Công đoàn phối hợp cùng với Chi nhánh CEP thực hiện chương trình (có hợp đồng trách nhiệm giữa Chi nhánh CEP với BCH Công đoàn, đối với các đơn vị ngoài khối hành chính sự nghiệp thì ký hợp đồng với lãnh đạo đơn vị).

3. BCH Công đoàn hoặc thông qua BCH Công đoàn, nhân viên tín dụng của Chi nhánh CEP sẽ triển khai thông tin về sản phẩm, đối tượng vay, điều kiện vay, mức vay, phương thức hoàn trả,… hướng dẫn lập giấy đề nghị vay vốn cho các cá nhân có nhu cầu vay vốn tại đơn vị.

4. Những người thỏa điều kiện vay và có nhu cầu sẽ đăng ký và gởi giấy đăng ký vay vốn cho BCH Công đoàn. BCH Công đoàn lên danh sách tổng hợp, có đề nghị mức vay và gửi lại cho Chi nhánh CEP.

5. Căn cứ danh sách tổng hợp từ BCH Công đoàn, nhân viên Chi nhánh CEP xét duyệt lại mức vay và thông báo với BCH Công đoàn, đồng thời hẹn lịch phát vay (ngày phát vay thường trùng với ngày nhận lương hàng tháng).

6. Tiến hành phát vay: trong buổi phát vay có đầy đủ các thành viên, từng thành viên ký nhận số tiền của mình, không có trường hợp nhận thay, ký thay.

7. Quản lý và thu hồi công nợ: hàng tháng thành viên sẽ nộp tiền (theo lịch cố định) cho BCH Công đoàn, BCH Công đoàn mang toàn bộ số tiền thu được của thành viên nộp cho Chi nhánh CEP Bình Thạnh tại trụ sở của LĐLĐ Bình Thạnh (290 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM) hoặc ra ngân hàng nộp vào Tài khoản của chi nhánh CEP Bình thạnh. Tất cả các công việc giao nhận tiền giữa thành viên với BCH Công đoàn, giữa BCH Công đoàn với Chi nhánh CEP đều có sổ sách theo dõi và ký chéo lẫn nhau. Định kỳ hàng 6 tháng sẽ có đối chiếu tình hình công nợ thực tế với đơn vị.

8. Cuối kỳ hai bên họp rút kinh nghiệm chuẩn bị giao vốn đợt tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG VAY:

            1. Là cán bộ công nhân viên và người lao động đang công tác tại đơn vị thỏa các điều kiện:

   2.  Có hợp đồng lao động;

   3. Không có dư nợ vay ở các ngân hàng, hay các tổ chức tài chính khác;

 4. Được sự giới thiệu của BCH Công đoàn hoặc lãnh đạo đơn vị.

III. MỨC VAY:

- Mức vay : tối thiểu không hạn chế, tuy nhiên mứv vay tối đa là 50.000.000 đồng (đối với các đơn vị không phải là HCSN thì vay từ lần 4 trở lên).

- Mức vay được xác định như sau: theo tổng thu nhập qua bảng lương(hòan trả hàng tháng của thành viên không vượt quá 50%/tổng thu nhập), uy tín hòan trả của thành viên theo các đợt vay trước.

IV. THỜI HẠN:

- Có các thời hạn: 10 tháng – 12 tháng – 15 tháng – 24 tháng

V. LÃI SUẤT:  0,6-0.65%%BQ/tháng tương đương với lãi suất trên dư nợ là: 1,09%/tháng đến 1.18%/tháng  với thời hạn 12 tháng.

VI. PHƯƠNG THỨC HÒAN TRẢ: Góp vốn, lãi và gởi TK hàng tháng.

 VI. TIẾT KIỆM:

- Tùy theo nhu cầu thực tế của thành viên, thành viên có thể gởi Tiết kiệm hoặc không gởi tiết kiệm.

- Khoản tiết kiệm này được hưởng lãi suất là: 0,25%/tháng.

VII. HỒ SƠ VAY VỐN:

- Danh sách đề nghị duyệt vay vốn, nhằm tổng hợp tất cả các hồ sơ đề nghị vay vốn của toàn đơn vị. Danh sách này cũng phải được BCH thông qua và ký tên đóng dấu (do Chi nhánh CEP cung cấp).

- CMND + Hộ khẩu (bản photo).

- Đính kèm bảng lương tháng gần nhất (bản photo)

Lưu ý: Quỹ CEP không tổ chức phát vay riêng lẻ, mà chỉ phát vay cho một nhóm từ 3 người trở lên.     

VIII. PHƯƠNG THỨC HOÀN TRẢ: Hoàn trả vốn, lãi và tiết kiệm bắt buộc (nếu có) hàng tháng.

- Đến kỳ đóng tiền, mỗi thành viên vay vốn phải nộp tiền cho BCH Công đoàn.

- Hoặc BCH Công đoàn phối hợp cùng bộ phận kế toán của đơn vị để trừ vào lương. Sau đó, BCH Công đoàn nộp tiền cho Chi nhánh CEP đúng ngày quy định.

- Số tiền góp hàng tháng như sau: Ví dụ vay 1.000.000 đồng – Lãi suất:0.65%/tháng

THỜI HẠN: 10tháng

(hoàn trả hàng tháng)

THỜI HẠN: 12tháng

(hoàn trả hàng tháng)

THỜI HẠN: 15 tháng

(hoàn trả hàng tháng)

Số tiền góp 9 tháng đầu:

Vốn:        100.000 đ

Lãi:              6.500 đ

Tổng Cộng: 106.500 đ

Số tiền góp 11 tháng đầu:

Vốn:          84.000 đ

Lãi:              6.500 đ

Tổng Cộng: 90.500 đ

Số tiền góp 14 tháng đầu:

Vốn:        70.000 đ

Lãi:              6.500 đ

Tổng Cộng: 76.500 đ

Số tiền góp  tháng cuối:

Vốn:        100.000 đ

Lãi:             6.500 đ

Tổng Cộng: 106.500 đ

Số tiền góp tháng cuối:

Vốn:          76.000 đ

Lãi:              6.500 đ

Tổng Cộng: 82.000 đ

Số tiền góp  tháng cuối:

Vốn:         20.000 đ

Lãi:              6.500 đ

Tổng Cộng: 26.500 đ

Tổng số tiền góp trong đợt vay

Vốn: 1.000.000 đ

 Lãi :      65.000 đ

Tổng Cộng:1.065.000 đ

Tổng số tiền góp trong đợt vay

Vốn:  1.000.000 đ

Lãi:        78.000 đ

Tổng Cộng: 1.078.000 đ

Tổng số tiền góp trong đợt vay

Vốn:   1.000.000 đ

Lãi:       97.500 đ

Tổng Cộng: 1.097.500 đ

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

290 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM. (Trụ sở LĐLĐ – Quận Bình Thạnh)

Điện thoại: (028) 35.166.594 hoặc DĐ: 0918.576.035(A.Hiệp); 0909763475(Chị Trân); 0918604158(Chị Thủy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH VAY VỐN CEP

Loại hình: Nhân dân lao động

I. QUI TRÌNH VAY VỐN:

1.   Chi nhánh CEP Quận Bình Thạnh tiếp xúc với Đảng ủy Quận/Phường xin chủ trương và ký hợp đồng phối hợp với UBND Phường về việc triển khai hoạt động trợ vốn cho nhân dân lao động nghèo trên địa bàn Quận/Phường.

2.   Nhân viên tín dụng của Chi nhánh CEP sẽ triển khai cho các đoàn thể, ban điều hành khu phố thông tin: về sản phẩm, đối tượng vay, điều kiện vay, mức vay, phương thức hoàn trả,…

3.   Các đoàn thể hoặc ban điều hành khu phố tập hợp những hộ dân đáp ứng điều kiện và có nhu cầu vay vốn về trụ sở của BĐH khu phố. Nhân viên tín dụng Chi nhánh CEP sẽ trực tiếp đến triển khai thông tin: về sản phẩm, đối tượng vay, điều kiện vay, mức vay, phương thức hoàn trả,… cho từng hộ dân.

4.   Sau khi nghe tập huấn, những thành viên tự thấy thỏa điều kiện vay và tự nguyện tham gia CEP, nhân viên tín dụng Chi nhánh CEP sẽ hướng dẫn thành lập nhóm, cụm (1 nhóm từ 3-9 người: bầu 1 nhóm trưởng - từ 5 nhóm trở lên hình thành 1 cụm: bầu 1 cụm trưởng) phát hồ sơ và hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn.

5.   Cụm trưởng tập hợp hồ sơ vay vốn của từng hộ dân và danh sách tổng hợp thông qua BĐH khu phố rồi gởi về UBND Phường.

6.   UBND Phường hỗ trợ rà soát những hồ sơ xin vay CEP có trùng lắp với các tổ chức tín dụng khác hay chưa. Sau đó xác nhận đối với những trường hợp thỏa điều kiện chưa vay ở các tổ chức tín dụng khác.

7.   Tiến hành khảo sát: Nhân viên của Chi nhánh CEP sẽ trực tiếp đi khảo sát từng hộ dân có nhu cầu vay vốn.

8.   Tiến hành phát vay: trong buổi phát vay có đầy đủ các thành viên, từng thành viên mang theo CMND ký nhận số tiền của mình, không giải quyết  trường hợp nhận thay, ký thay.

9.   Quản lý và thu hồi công nợ: hàng tuần thành viên sẽ nộp tiền (theo lịch cố định) cho nhóm trưởng, nhóm trưởng mang toàn bộ số tiền thu được của thành viên nộp cho cụm trưởng, nhân viên tín dụng của CEP sẽ thu tiền trực tiếp từ cụm trưởng theo kế hoạch. Tất cả các công việc giao nhận tiền giữa thành viên với nhóm trưởng, giữa nhóm trưởng với cụm trưởng, giữa cụm trưởng với nhân viên của CEP đều có sổ sách theo dõi và ký chéo lẫn nhau. Định kỳ hàng quý sẽ có đối chiếu tình hình công nợ thực tế với cụm trưởng và một số thành viên (chọn ngẫu nhiên) của cụm.

10. Kiểm tra quá trình sử dụng vốn của thành viên. Đây là hoạt động trong chu kỳ vay của thành viên nhằm thăm hỏi cũng như kiểm tra việc sử dụng vốn vay của thành viên có đúng mục đích và hiệu quả hay không.

11. Tập huấn bổ sung và tái tập huấn cho đợt vay tiếp theo.

12. Rút kinh nghiệm đánh giá tác động giảm nghèo, chuẩn bị giao vốn đợt tiếp theo.

II. ĐỐI TƯỢNG VAY: Là người dân lao động trên địa bàn dân cư có nhu cầu vay vốn và  thỏa các điều kiện sau:

1.   Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương, có nhà ở ổn định; trong độ tuổi lao động.

2.   Người lao động cần thêm vốn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

3.   Trong độ tuổi lao động và có thu nhập phù hợp với các cách hòan trả;

4.    Không có dư nợ vay ở các ngân hàng, hay các tổ chức tài chính nào khác;

5.   Được nhóm, cụm giới thiệu, chấp thuận và giới thiệu thông qua UBND Phường xác nhận.

III. MỨC VAY:

-     Mức vay : tối thiểu không hạn chế, tuy nhiên mức vay tối đa là : 50.000.000 đồng (khách hàng đã vay từ lần 4 trợ lên)

-     Mức vay được xác định theo các tiêu chí sau: nhu cầu thực tế , mục đích sử dụng vốn của thành viên; khả năng hoàn trả; uy tín của những lần vay trước.

IV. THỜI HẠN: 20 tuần, 40 tuần, 60 tuần, 5 tháng; 10 tháng và 15 tháng

V.   LÃI SUẤT: 0,8%BQ/tháng tương đương với lãi suất trên dư nợ là 1,424%/tháng.

VII. TIẾT KIỆM:

-    Tất cả khách hàng vay vốn CEP thực hiện đóng TK bắt buộc: 1%/tháng/vốn vay.

-     Khoản tiết kiệm này được hoàn trả toàn bộ khi thành viên không tiếp tục vay.

-     Thành viên được quyền rút 50% số tiền TK hiện có của mình khi cuối đợt vay và chỉ được rút một lần trong đợt vay .

VIII. HỒ SƠ VAY VỐN:

-    Giấy đề nghị vay vốn (do chi nhánh CEP cung cấp)

-    Phiếu khảo sát lần 1: chỉ áp dụng đối với những khách hàng lần đầu tiên tham gia chương trình. Nhân viên của Chi nhánh CEP sẽ trực tiếp đi khảo sát từng hộ gia đình có nhu cầu vay vốn.

-    Phiếu thẩm định vốn vay: Áp dụng đối với những thành viên vay vốn từ lần 2 trở lên.

-    Danh sách đề nghị duyệt vay vốn, nhằm tổng hợp tất cả các hồ sơ đề nghị vay vốn của toàn cụm. Danh sách này do cụm trưởng tổng hợp, ký tên, thông qua khu phố  và UBND Phường xác nhận.

-    CMND + Hộ khẩu (bản photo) không phải sao y bản chính mà NVTD của Quỹ CEP sẽ đối chiếu thực tế với bản chính khi đi khảo sát..

Lưu ý:   Quỹ CEP không tổ chức phát vay riêng lẻ, mà chỉ phát vay theo mô hình nhó, cụm (khoảng 15 người trở lên) và không thu bất kỳ khỏan phí nào

 

 IX. PHƯƠNG THỨC HOÀN TRẢ: Góp vốn, lãi và gởi tiết kiệm bắt buộc  1tuần/lần, 2 tuần/lần, 4 tuần/lần hoặc góp hàng tháng.

-     Đến kỳ đóng tiền, mỗi thành viên sẽ nộp tiền cho nhóm trưởng. Sau đó, các nhóm trưởng sẽ nộp tiền cho cụm trưởng. Nhân viên tín dụng của Chi nhánh CEP sẽ thu trực tiếp từ cụm trưởng.

-     Số tiền góp hàng tuần như sau:  Với mức vay 1.000.000 đồng. Lãi suất BQ: 0.8%/tháng, TH: 40 tuần 

THỜI HẠN: 10 THÁNG (Hoàn trả 40 tuần)

Số tiền góp 39 tuần đầu

Số tiền góp tuần thứ 40

    Vốn:            25.500 đ

    Lãi:               2.000 đ

    Tiết kiệm:     2.500 đ

       Tổng cộng:   30.000 đ

 

       Vốn:        5.500 đ

       Lãi:            2.000 đ

       Tiết kiệm:  2.500 đ

    Tổng cộng:  10.000 đ

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP