Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

Văn bản mới

các biểu mẫu tài chính công đoàn

các biểu mẫu tài chính công đoàn

22-12-2022 09:01:41 AM   -    927 _luotxem
TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

14-10-2022 09:03:45 AM   -    662 _luotxem
Đề cương học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đề cương học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08-08-2022 01:52:07 PM   -    665 _luotxem
Đề cương học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng...
CV về việc bình chọn tuyên dương

CV về việc bình chọn tuyên dương

04-05-2022 02:20:10 PM   -    825 _luotxem
Hướng dẫn thực hiện công tác tài chính tại CĐCS năm 2022

Hướng dẫn thực hiện công tác tài chính tại CĐCS năm 2022

03-05-2022 09:39:51 AM   -    1008 _luotxem
Kế hoạch 09 thực hiện công trình trao tặng 1000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn

Kế hoạch 09 thực hiện công trình trao tặng 1000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn

07-04-2022 02:07:20 PM   -    630 _luotxem
Kế hoạch 09 thực hiện công trình trao tặng 1000 sổ tiết kiệm cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nan y hiểm nghèo chào mừng đại hội công...
PHONE
SMS
MAP