NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

Văn bản mới

MẪU DANH SÁCH ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN

MẪU DANH SÁCH ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN

14-10-2019 03:46:04 PM   -    102 _luotxem
V/v mua sổ tay Nữ công

V/v mua sổ tay Nữ công

14-10-2019 03:44:43 PM   -    34 _luotxem
Về việc tổ chức Hội nghị người lao động

Về việc tổ chức Hội nghị người lao động

14-10-2019 03:43:57 PM   -    51 _luotxem
V.v tổ chức hội nghị cán bộ công chức

V.v tổ chức hội nghị cán bộ công chức

14-10-2019 03:40:09 PM   -    61 _luotxem
Thông báo về việc phân bổ Phiếu mua sản phẩm đồng giá

Thông báo về việc phân bổ Phiếu mua sản phẩm đồng giá

10-05-2019 09:02:44 AM   -    250 _luotxem
TB chiêu sinh trại hè Thanh Đa

TB chiêu sinh trại hè Thanh Đa

02-05-2019 04:22:53 PM   -    600 _luotxem
V/v tổ chức ngày hội CNVC-LĐ lần IV năm 2019

V/v tổ chức ngày hội CNVC-LĐ lần IV năm 2019

02-05-2019 04:18:46 PM   -    477 _luotxem
TB tổ chức hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ

TB tổ chức hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ

03-04-2019 10:27:25 AM   -    610 _luotxem
Về đăng ký mua sổ tay công tác nữ công

Về đăng ký mua sổ tay công tác nữ công

03-04-2019 10:23:44 AM   -    631 _luotxem
Về tổ chức các hoạt động Tháng công nhân lần thứ 11

Về tổ chức các hoạt động Tháng công nhân lần thứ 11

03-04-2019 10:22:09 AM   -    797 _luotxem
PHONE
SMS
MAP