CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

Văn bản mới

Thông báo về việc phân bổ Phiếu mua sản phẩm đồng giá

Thông báo về việc phân bổ Phiếu mua sản phẩm đồng giá

10-05-2019 09:02:44 AM   -    196 _luotxem
TB chiêu sinh trại hè Thanh Đa

TB chiêu sinh trại hè Thanh Đa

02-05-2019 04:22:53 PM   -    534 _luotxem
V/v tổ chức ngày hội CNVC-LĐ lần IV năm 2019

V/v tổ chức ngày hội CNVC-LĐ lần IV năm 2019

02-05-2019 04:18:46 PM   -    432 _luotxem
TB tổ chức hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ

TB tổ chức hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ

03-04-2019 10:27:25 AM   -    577 _luotxem
Về đăng ký mua sổ tay công tác nữ công

Về đăng ký mua sổ tay công tác nữ công

03-04-2019 10:23:44 AM   -    605 _luotxem
Về tổ chức các hoạt động Tháng công nhân lần thứ 11

Về tổ chức các hoạt động Tháng công nhân lần thứ 11

03-04-2019 10:22:09 AM   -    763 _luotxem
Về tổ chức chương trình Giờ thứ 9 cho CNVC-LĐ năm 2019

Về tổ chức chương trình Giờ thứ 9 cho CNVC-LĐ năm 2019

03-04-2019 10:20:44 AM   -    368 _luotxem
PHONE
SMS
MAP