Nhiệt liệu chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THẠNH

Văn bản mới

KH tổ chức hội thi vẽ tranh trên nón lá

KH tổ chức hội thi vẽ tranh trên nón lá

10-12-2018 05:04:49 PM   -    322 _luotxem
Về đăng ký mua sổ tay Công đoàn và sổ Agenda

Về đăng ký mua sổ tay Công đoàn và sổ Agenda

30-11-2018 02:27:12 PM   -    159 _luotxem
Kế hoạch chăm lo tết 2019

Kế hoạch chăm lo tết 2019

14-11-2018 10:43:42 AM   -    657 _luotxem
Phát động Công trình thi đua chào đón năm mới 2019

Phát động Công trình thi đua chào đón năm mới 2019

07-11-2018 08:12:51 AM   -    1338 _luotxem
Thông báo chương trình Đón xuân quê nhà

Thông báo chương trình Đón xuân quê nhà

07-11-2018 08:11:59 AM   -    197 _luotxem
Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

12-10-2018 09:07:53 AM   -    183 _luotxem
V/v triển khai chương trình hỗ trợ giá nông sản

V/v triển khai chương trình hỗ trợ giá nông sản

14-09-2018 02:44:06 PM   -    209 _luotxem
V/v mua sổ tay công tác Nữ công năm 2018

V/v mua sổ tay công tác Nữ công năm 2018

14-09-2018 07:35:42 AM   -    266 _luotxem
PHONE
SMS
MAP