Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

Văn bản mới

Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

15-07-2022 02:52:11 PM - 615

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định về mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và văn bản liên tịch số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu;

Thực hiện công văn số 633/LĐLĐ-CSPL ngày 11/7/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị Công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiến hành trao đổi, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp, đơn vị theo quy định mới về tăng lương tối thiểu; các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, góp phần đảm bảo việc làm bền vững, an sinh của người lao động.

2. Giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, Bảo hiểm xã hội... tại doanh nghiệp, đơn vị nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương cũng như các khoản phụ cấp, trợ cấp khác, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp thực hiện không đúng, không đủ cho người lao động. Tập trung giám sát các nội dung tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về trách nhiệm thi hành quy định đối với người sử dụng lao động:

Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

3. Sau khi Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã thống nhất với doanh nghiệp, đơn vị về điều chỉnh mức lương vùng thì công khai cho người lao động biết và phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đơn vị và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, tình hình tiền lương năm 2022 tại doanh nghiệp, đơn vị. Tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cũng như pháp luật lao động, công đoàn, Bảo hiểm xã hội.

          5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đề nghị công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo, phản ánh về Liên đoàn Lao động quận (qua Bộ phận Chính sách Pháp luật; Điện thoại: 028.35.161.656) để nắm tình hình, phối hợp thực hiện và tổng hợp báo cáo./.

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP