Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh

HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh

HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh

HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh

HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh
HƯỚNG DẪN Trang trí, tuyên truyền trực quan Đại hội công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Bình Thạnh
PHONE
SMS
MAP