Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại

KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận Bình Thạnh, Đại
PHONE
SMS
MAP