CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019

KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019

KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019

KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019

KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019
KH vận động hiện máu tình nguyện năm 2019
PHONE
SMS
MAP