Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN
TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

Văn bản mới

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦM MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN

14-10-2022 09:03:45 AM - 486

http://congdoanquanbinhthanh.org.vn/upload/files/HD%2002%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20PM%20QL%C4%90V%20(giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%202)%20-%20Danh%20cho%20Co%20so.pdf

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP