CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019

về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019

về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019

về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019

về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019
về tổ chức chương trình khám mắt và trao tặng kính cho CNVC-LĐ năm 2019
PHONE
SMS
MAP