CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN LẦN THỨ 11 NĂM 2019 - "MỖI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - MỘT LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN"

V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
V/v xét đề nghị trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"
PHONE
SMS
MAP